Snusets historia

Snus, den smått beroendeframkallande tobaksprodukten som placerats under läppen, har en rik och mångfacetterad historia i Sverige. Här ska vi ta en snabb titt på dess resa genom tiderna och dess plats i svensk kultur.

1700-talet

Snusets historia i Sverige började under 1700-talet, då tobak blev alltmer populär. Snus var ett praktiskt sätt att konsumera tobak utan att behöva tända en pipa. Det var även mer socialt acceptabelt än rökning.

1800-talet

Under 1800-talet blomstrade snuskulturen i Sverige. Snus blev mer kommersiellt tillgängligt, och olika varianter och smaker började dyka upp. Många av de snusmärken som fortfarande existerar idag under XR Snus, som t.ex. General, etablerades under denna period.

1900-talet

Under 1900-talet blev snus än mer populärt och en integrerad del av svensk kultur. Det var inte bara en form av tobakskonsumtion utan också en social aktivitet. I militären, på arbetsplatser och i många svenska hem var snus en vanlig syn.

2000-talet

I modern tid har synen på snus förändrats något. Även om det fortfarande är populärt, har hälsomedvetenheten ökat och det har uppstått debatter om dess hälsorisker. Samtidigt har snuset genomgått förbättringar för att komma till bukt med just hälsoriskerna.

Svensk snuskultur fortsätter att vara en viktig del av det nationella arvet och den svenska vardagen. Med många års historia bakom sig har snus blivit mer än bara en produkt – det är en del av Sveriges kulturella identitet.

20 Oct 2023